Call Me: 08 6680 3496

KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CHÙA LINH THỨU, SÔNG HINH, PHÚ YÊN

KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

CHÙA LINH THỨU

Xã Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

* * *

I. HẠNG MỤC CHÁNH ĐIỆN

01 Mat Tien Chanh Dien

Mặt đứng tiền Chánh điện

02 Mat Hong Chanh Dien

Mặt đứng hông Chánh điện

03 Mat Hau Chanh Dien

Mặt đứng hậu Chánh điện

04 Mat Bang Chanh Dien

Mặt bằng tầng trệt Chánh điện

05 Mat Bang Mai Chanh Dien

Mặt bằng tầng mái Chánh điện

II. HẠNG MỤC NHÀ TĂNG CHÚNG

06 Mat Dung Tien Nha Tang Chung

Mặt đứng tiền nhà Tăng chúng

07 Mat Dung Hong Nha Tang Chung

Mặt đứng hông nhà Tăng chúng

08 Mat Dung Hau Nha Tang Chung

Mặt đứng hậu nhà Tăng chúng

09 Mat Bang Nha Tang Chung

Mặt bằng tầng trệt nhà Tăng chúng

10 Mat Bang Mai Nha Tang Chung

Mặt bằng tầng mái nhà Tăng chúng

III. HẠNG MỤC GIẢNG ĐƯỜNG

11 Mat Dung Tien Nha Giang Duong

Mặt đứng tiền giảng đường

12 Mat Dung Hong Nha Giang Duong

Mặt đứng hông giảng đường

13 Mat Dung Hau Nha Giang Duong

Mặt đứng hậu giảng đường

14 Mat Bang Nha Giang Duong

Mặt bằng tầng trệt giảng đường

15 Mat Bang Mai Nha Giang Duong

Mặt bằng tầng mái giảng đường

IV. HẠNG MỤC NHÀ BẾP (NHÀ KHÓI) & NHÀ ĂN

16 Mat Tien Nha Bep - Nha An

Mặt đứng tiền nhà bếp

17 Mat Hong Nha Bep - Nha An

Mặt đứng hông nhà bếp

18 Mat Hau Nha Bep - Nha An

Mặt đứng hậu nhà bếp

19 Mat Bang Nha Bep - Nha An

Mặt bằng tầng trệt nhà bếp

20 Mat Bang Mai Nha Bep - Nha An

Mặt bằng tầng mái nhà bếp

V. HẠNG MỤC ĐÀI TƯỢNG TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH

21 KT Tay Phuong Tam Thanh

Mặt đứng tiền đài tượng Tây Phương Tam Thánh

22 Tong Mat Bang Chua Linh Thuu

Quy Ho1ch Tổng mặt bằng Chùa Linh Thứu

* * *

Architectural design by Minh Si

* * *

Leave a Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê