Call Me: 08 6680 3496

Tịnh Độ

CÔNG PHU NIỆM PHẬT

CÔNG PHU NIỆM PHẬT Niệm Phật là một trong những pháp môn tu tập có công năng chuyển hóa phiền não khổ đau, đem lại niềm an vui giải thoát cho tự thân và cho cả cuộc đời.  Tuy nhiên, để đạt được điều này không phải ai cũng có thể thành tựu được một cách dễ dàng như ý, mà đòi hỏi hành giả phải thấu hiểu nội dung của việc niệm Phật và ứng dụng đúng mức mới […]

Đọc thêm

SƠ LƯỢC CÁC SỰ TÍCH VÃNG SANH

SƠ LƯỢC CÁC SỰ TÍCH VÃNG SANH * * * Từ  xưa tới nay, muôn ngàn người ăn ở hiền lành, phần đông trước khi chết, đều bị mê muội, không ai biết trước ngày giờ chết để tắm gôi sạch sẽ, tỉnh táo niệm Phật hoặc biết có mùi thơm hay nghe tiếng nhạc trên không. Duy chỉ có những người tu Tịnh Độ, khi mãn phần có những điềm dị thường như trên thì biết chắc hồn về […]

Đọc thêm

THẾ GIỚI CỰC LẠC

  THẾ GIỚI CỰC LẠC * * * Kinh Đại Bổn và Tiểu Bổn Di Đà nói: Đức Phật Thích Ca nói với ông Xá Lợi Phất rằng “ Từ đây đi qua Tây phương cực lạc cách mười muôn ức cõi Phật, có nước cực lạc, đức Phật nước ấy hiệu là A- Di Đà đương giảng dạy cho chư Bồ –tát, Duyên Giác và Thinh văn  tu theo Tịnh độ. Tại nước Cực lạc, những nhà cửa đều […]

Đọc thêm

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ * * * LỜI TỰA Đức Phật Thích Ca vì một sự nhân duyên lớn mà ra đời. Ngài muốn chỉ cho tất cả chúng sanh thành Phật như ngài. Nhưng vì căn cơ  trình độ của chúng sanh trong buổi đầu tiên học đạo còn non kém. Nên ngài quyền biến lập ra ba thừa: Thinh Văn, Duyên Giác Và Bồ- tát. Đến lúc các vị Tỳ Kheo kham lãnh đạo Vô Thượng Bồ Đề, […]

Đọc thêm

NIỆM PHẬT ĐẠT “BẤT NIỆM TỰ NIỆM” BẢO ĐẢM VÃNG SANH

Minh Tuệ tôi là một tiểu tăng rất dốt chữ nghĩa và giáo lý, lại thêm tuổi già sức yếu không có khả năng tụng kinh, tọa thiền, chỉ dốc một lòng niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh. Sau nhiều năm nhập thất tịnh tu, vâng lịnh Thầy Trụ trì và Thầy Giáo thọ, tôi ra thất chia xẻ kinh  nghiệm niệm Phật cầu vãng sanh cho Phật  tử chùa […]

Đọc thêm

PHÁP TU TỊNH ĐỘ TRONG MẬT TÔNG

Trong mật tông thì hầu như vị phật nào cũng có một cõi tịnh độ. Nhưng trong số đó thì cõi tịnh độ của đức Phật A Di Đà (Amitabha Vô Lượng Quang, Vô lượng thọ) là có duyên nhất với cõi Ta bà này, được đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu nhiều nhất. Trong Phật giáo Việt Nam, tịnh độ tông rất phát triển vì căn cơ ứng hợp với mọi chúng sanh. Chỉ cần Tín Hạnh Nguyện là […]

Đọc thêm

TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

Kính thưa chư vị đồng tu: Trong buổi giảng kinh ở Los Angeles và San Jose có rất nhiều vị đồng tu lại gặp tôi và nói đến chuyện công phu tu học không được đắc lực, chúng ta không thể gặt hái được những công đức và lợi ích thù thắng mà đức Phật nói trong kinh. Nguyên nhân chánh là ở chỗ nào? Lần này tuy thời gian chúng ta tựu hội rất ngắn nhưng tôi nghĩ trong ba […]

Đọc thêm

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê