Call Me: 08 6680 3496

Học Phật

SƠ LƯỢC CÁC SỰ TÍCH VÃNG SANH

SƠ LƯỢC CÁC SỰ TÍCH VÃNG SANH * * * Từ  xưa tới nay, muôn ngàn người ăn ở hiền lành, phần đông trước khi chết, đều bị mê muội, không ai biết trước ngày giờ chết để tắm gôi sạch sẽ, tỉnh táo niệm Phật hoặc biết có mùi thơm hay nghe tiếng nhạc trên không. Duy chỉ có những người tu Tịnh Độ, khi mãn phần có những điềm dị thường như trên thì biết chắc hồn về […]

Đọc thêm

THẾ GIỚI CỰC LẠC

  THẾ GIỚI CỰC LẠC * * * Kinh Đại Bổn và Tiểu Bổn Di Đà nói: Đức Phật Thích Ca nói với ông Xá Lợi Phất rằng “ Từ đây đi qua Tây phương cực lạc cách mười muôn ức cõi Phật, có nước cực lạc, đức Phật nước ấy hiệu là A- Di Đà đương giảng dạy cho chư Bồ –tát, Duyên Giác và Thinh văn  tu theo Tịnh độ. Tại nước Cực lạc, những nhà cửa đều […]

Đọc thêm

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ * * * LỜI TỰA Đức Phật Thích Ca vì một sự nhân duyên lớn mà ra đời. Ngài muốn chỉ cho tất cả chúng sanh thành Phật như ngài. Nhưng vì căn cơ  trình độ của chúng sanh trong buổi đầu tiên học đạo còn non kém. Nên ngài quyền biến lập ra ba thừa: Thinh Văn, Duyên Giác Và Bồ- tát. Đến lúc các vị Tỳ Kheo kham lãnh đạo Vô Thượng Bồ Đề, […]

Đọc thêm

PHÓNG SINH VỚI TÂM BỒ ĐỀ

Phóng Sinh Với Tâm Bồ Đề Thích Trí Quảng  Phóng sinh, một trong số rất nhiều phương tiện để hoàn thiện hành trang trên con đường thành tựu Phật quả. Trên tinh thần đó, ngày càng có nhiều người phát tâm phóng sinh, nhiều buổi lễ phóng sinh quy mô lớn mà giá trị vật chất lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện trạng này đã và đang phát triển rất nhanh trong cộng đồng Phật giáo Phát triển nói chung […]

Đọc thêm

Ý NGHĨA CỦA CHỮ TU

Ý NGHĨA CỦA CHỮ TU Thích Trí Quảng   Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta đi theo lộ trình của Phật đã đi và thể hiện trong cuộc sống những giáo pháp mà Ngài truyền trao cho chúng ta. Tuy nhiên, trong đạo Phật, khi triển khai lời Phật dạy, mỗi vị Tổ sư đều có phương pháp thực tập riêng  biệt, khác nhau, tùy theo hạnh nguyện và nhân duyên của từng vị, nhưng tất cả các […]

Đọc thêm

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

    BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM HT. Thích Trí Quảng * * * Trước hết nên hiểu nghĩa Bồ tát trong đạo Phật. Phật dạy Tam thừa giáo là phương tiện của Phật đưa ra có ba đường tu thành Phật là Thanh văn thừa, Duyên giác thừa  và Bồ tát thừa. Trong Tam thừa , Bố tát thừa cao nhất, còn gọi là Đại thừa, Thanh văn thừa và Duyên giác thừa là Trung thừa. Thanh văn thừa […]

Đọc thêm

TÓM TẮT CĂN BẢN PHẬT GIÁO

Bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và thực nghiệm các lời dạy của Đức Phật. Ngài dạy rằng lời giải đáp cho mọi vấn đề của chúng ta là ở bên trong chúng ta, không phải ở bên ngoài. Ngài nói với các đệ tử không được tin ngay vào lời dạy của Ngài, mà họ phải tự thử nghiệm các lời dạy đó. Như thế, mỗi người tự có quyết định và tự chịu trách nhiệm về các hành động […]

Đọc thêm

PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

Được tôn trí trọn vẹn trong Tam Tạng Kinh, Giáo Pháp cao siêu đề cập đến những chân lý và những sự kiện mà mọi người đều có thể trắc nghiệm và kiểm chứng xuyên qua kinh nghiệm bản thân, Phật Giáo không hề liên quan đến những lý thuyết suông hay những không luận có thể được chấp nhận ngày hôm nay là chân lý thâm diệu mà qua ngày sau thì bị loại bỏ như một lầm lẫn. […]

Đọc thêm

GIỚI THIỆU ĐẠO PHẬT

Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Bắc Ấn độ để giảng dạy con đường giải thoát mà Ngài đã tìm ra. Rất nhiều người đã quy y với Ngài, trở thành các tu sĩ nam và nữ hoặc các đệ tử cư sĩ. Trong một thời gian dài như thế và với rất nhiều đệ tử có nhiều nguồn gốc khác nhau, Ngài đã để lại một kho tàng các lời giảng […]

Đọc thêm

NIỆM PHẬT ĐẠT “BẤT NIỆM TỰ NIỆM” BẢO ĐẢM VÃNG SANH

Minh Tuệ tôi là một tiểu tăng rất dốt chữ nghĩa và giáo lý, lại thêm tuổi già sức yếu không có khả năng tụng kinh, tọa thiền, chỉ dốc một lòng niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh. Sau nhiều năm nhập thất tịnh tu, vâng lịnh Thầy Trụ trì và Thầy Giáo thọ, tôi ra thất chia xẻ kinh  nghiệm niệm Phật cầu vãng sanh cho Phật  tử chùa […]

Đọc thêm

VÔ MINH LÀ GÌ?

Vô minh là sự thiếu hiểu biết, hay sự nhầm lẫn, hay là “nút thắt” hay cái “khoen” đầu tiên trong số mười hai “nút thắt” của chuỗi dài lôi kéo và tương tác gọi là “Thập nhị nhân duyên”, trói buộc chúng sinh trong thế giới luân hồi. Cứu cánh của con người là sự Giác Ngộ, phương tiện giúp đạt được Giác Ngộ là Trí Huệ (sự Minh Triết – sự hiểu đúng theo tự nhiên), và đối nghịch với […]

Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP THIỀN CĂN BẢN CHO MỌI NGƯỜI

Thiền Minh sát là một trong những phương pháp thiền cơ bản, thực hành phương pháp thiền này giúp thiền sinh có một cách hiểu đúng đắn về bản chất của tinh thần và thể lý trong thân thể người tu tập. Hiện tượng thể lý là những việc hay vật mà người tu nhận thức một cách rõ ràng quanh mình và bên trong mình. Toàn thể thân xác người tu gồm một nhóm các phẩm chất thể lý. Hiện […]

Đọc thêm
Page 2 of 41234

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê