Call Me: 08 6680 3496

Mật Tông

Ý NGHĨA CÂU CHÚ “OM MANI PADME HUM”

                                                                       Ý NGHĨA CÂU CHÚ “OM MANI PADME HUM” Om Mani Padme Hum là một câu thần chú tiếng Phạn, được xem là thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó […]

Đọc thêm

MẬT TÔNG – CÁC GIÁO LÝ BÍ MẬT HAY BÍ TRUYỀN

MẬT TÔNG – CÁC GIÁO LÝ BÍ MẬT HAY BÍ TRUYỀN  * * * Mật tông là phần bí mật hay bí  truyền của thực hành Phật giáo. Nó thường được gọi là Kim Cương thừa hay con đường kim cương. Mật tông cũng được sử dụng như một thuật ngữ để chỉ các bản văn kinh điển bí mật hoặc bí truyền. Pháp vương Dorje Pa Mu giải thích rằng mặc dù nó chứa đựng các pháp cao nhất trong Phật giáo, bạn không […]

Đọc thêm

LỄ HỎA TỊNH

Hiện giờ, do các nhân duyên thù thắng nên mối liên hệ giữa cộng đồng Phật tử Việt Nam và nền Phật giáo Mật tông Tây Tạng ngày càng phát triển, chúng ta nhận thấy giáo pháp Mật tông đã được truyền bá rộng rãi. Ðiều này cũng là nhờ ân điển và lòng đại từ bi của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã cho phép chư tăng tiếp xúc với Phật tử Việt Nam chúng ta, vốn được may mắn […]

Đọc thêm

CĂN BẢN MẬT TÔNG

Khi thành đạo, Đức Bổn Sư của chúng ta có dạy rằng:  “Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh..”. Tuy có mà không nhận thấy được chỉ vì những phiền nảo và sở tri chướng đã ngăn che. Tánh Phật ấy luôn hiện hữu trong năm uẩn và tất cả mọi điều chúng ta thấy hay kinh nghiệm được đều là những biến tướng của tánh ấy, chúng được hiển hiện qua nghiệp, qua từng tâm thức riêng của mổi […]

Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ KIM CANG THỪA

Kim cương thừa (Vajrayana), còn gọi là Mật thừa, cũng như mọi tông phái khác của Phật giáo, đều nhắm đến mục đích đạt đến trọn vẹn Phật tánh để thành Phật. Có thể nói rằng, tông phái nào không nhắm đến mục đích giải thoát, đạt đến Phật tánh, thì tông phái ấy không phải là Phật giáo đích thực. Ngay trong tên gọi đã nói lên điều đó: Kim cương thừa, là con đường để đạt đến trí tuệ […]

Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ MẬT TÔNG

Kim cương thừa được coi như là con đường thẳng dốc đứng để đi lên đỉnh núi; điều đó vừa nói lên tính siêu việt, đồng thời cũng nói lên sự khó khăn và nguy hiểm của con đường, lối tu Mật giáo. Trong các kinh điển Ðại thừa, có nhiều bộ kinh lồng vào những thần chú, Ðà la ni như là để khai triển ý nghĩa sâu thẳm của tâm linh quả chứng hay ý lực chư Phật, […]

Đọc thêm

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê