Call Me: 08 6680 3496

Hình Ảnh

HÌNH KHAI TRƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHÚC LẠC AN

 

11

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An

73/4/5  Đường  Ni  Sư Huỳnh Liên-P 10- Quận Tân Bình

Thành Phố Hồ Chí Minh

1a

Hoa Chúc Mừng Khai Trương

3

Hoa Chúc Mừng Khai Trương

2

Hoa Chúc Mừng Khai Trương

5a

Hoa Chúc Mừng Khai Trương

5

Hoa Chúc Mừng Khai Trương

6

Hoa Chúc Mừng Khai trương

7

Hoa Chúc Mừng Khai Trương

8

Hoa Chúc Mừng Khai Trương

9

Hoa Chúc Mừng Khai trương

14

Cửa Hàng- Phòng trưng bày của Công ty

13

Quan Khách đến Chúc Mừng Khai Trương

15

Bà Cô DIỆU TOÀN  Đến dự khai trương  Công Ty

(Bà Cô 87 tuổi Đọc Kinh-Chép Kinh.không đeo kính.và Lay sám Hối Thường Xuyên 108 lạy/lần)

16

Bà Cô Diệu Toàn đang Xem Kinh Từ Bi Thủy Sám

17

Quầy Trưng Bày sản phẩm

18

Tủ Trưng Bày sản phẩm

20a

Kệ trưng Bày Sản Phẩm

23

Kệ Trưng Bày Sản Phẩm

24

Sản Phẩm Thư Pháp Phúc Lạc An

Sản Phẩm Công Ty

29

Bàn Thờ Thổ Địa- Tài Thần

31

Kệ Kinh Sách Phật Giáo

32b

Kệ Pháp Âm-DVD-VCD-CD Phật Giáo

33a

 Kim Ngân Long ngậm tài bảo

34

Thủy Luân-Ngân Long hí Châu

36a

Vàng Găm

37

Quan Công Hay Quan Vân Trường

38

Văn Phòng Công Ty

39

Văn Phòng Công Ty

41

Văn Phòng Công Ty

40

Văn Phòng Công Ty

46

Phòng Thư Viện- tài Liệu Tham khảo

48

Cúng khai Trương- Phòng Hội họp

49

Bàn Chứng Minh

50

Phòng Thờ- Đàn Pháp tu Tập

47

Phòng Thiền

51

Chư Tăng Quang Lâm Đến Công Ty

52

Tát Bạch Cung Thỉnh Chư Tăng

53

Sư Thích Thiện Thảo_Chùa Long Phước Thọ-Long Thành Đồng Nai

Hòa thượng Chứng Minh

54

Sư Ông Đang Chuẩn bị dâng hương cầu nguyện

cúng khai trương

55

Giám Đốc Công Ty  Chuẩn bị dâng hương Cầu Nguyện

57

Ban Giám Đốc Dâng Hương cầu Nguyện

56

Sư Ông Đọc Lời Cầu Nguyện Cho Công Ty

60

Sư Ông Dâng Hương Cầu Nguyện

64

Toàn Thể Công Ty Cùng  cầu nguyện

65

Sư Ông Đang Cầu Nguyện Tam Bảo Chứng Minh Gia Hộ

66

Toàn Thể Công Ty Tụng Kinh Cầu Phúc

67

Sư Ông Đang Xoa Đầu Cầu Chư Phật và Bồ tát gia trì,

68

Sư Ông Trì Chú Chuẩn bị Sái Tịnh

69

Sư Ông Sái Tịnh và Cầu Nguyện

70

Sư Ông Sái Tịnh Toàn Công Ty

71

Sư Ông Ban Gia Trì Cho Sư Cô Như Nhân

72

Sư Ông Chứng minh Cúng Dường của bà cô Diệu Toàn

75

Giám đốc Công Ty Tác Bạch cúng dường- Dâng Y  Chư Tăng

77

Sư Ông Chứng Minh Công Đức Của Toàn Thể Công Ty Phúc Lạc An

73

Sư Ông Ban Pháp Nhũ Dạy Bảo Nhân Viên Công Ty

76

Sư Ông Hoan Hỷ Nhận Cúng Dường

78

Chư Tăng Hoan Hỷ Nhận Cúng Dường

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê